Concerts

Print this page
Date and time of printing: 25.07.2024 09:07:12
Title: Concerts | FKPS.cz
Source: http://www.fkps.cz/www/www/en/page/?uri=concerts
Past events
13.03.2012 19:00 - 00:00

Koncert FKPS pro Městskou část Praha 8

Libeňský zámek – obřadní síň (Zenklova 35, Praha 8)

Pořádá: Odbor kultury MČ Praha 8
Účinkují: FKPS, Daniel Wiesner – klavír, Jaroslav Brych – sbormistr
Vstupné: určuje pořadatel, rezervace míst na tel. 283 090 422, 606 613 390

27.03.2012 19:30 - 00:00

Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení v rámci sborového cyklu FOK

Kostel sv. Šimona Judy (Dušní ul., Praha 1)

Pořádá: Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
Účinkují: FKPS, Daniel Wiesner – klavír, Jaroslav Brych - dirigent
Program: P. Česnokov Liturgické zpěvy; V. Šebalin Zimní cesta; S. Rachmaninov Šest sborů, op. 15; F. Poulenc Ave verum corpus, Ave Maria; A. Caplet Mše pro tři hlasy; G. Fauré Le Ruisseau, op. 22
Vstupné: podle zvolené kategorie - 300,-; 260,-; 200,- Kč
Předprodej vstupenek: pokladna Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK a Kulturní středisko v Obecním domě

program

01.04.2012 18:00 - 00:00

Jarní koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Koncertní sál Martinů (HAMU, Malostranské nám. 13 , Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: FKPS, Roman Janál – baryton, Taťjana Medvecká – recitace, Zora Janská a Jakub Čepický – housle, Leoš Čepický – viola, Ludmila Čermáková – klavír, Jaroslav Brych - dirigent
Program: J. N. Hummel, J. Novák, G. Fauré, V. Petrov, J. Teml, B. Martinů Otvírání studánek
Vstupné: 150,-Kč
Předprodej vstupenek: objednávky na e-mailu vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 606 278 239 (D. Černičková)

program

do kroniky se zapsala herečka Taťjana Medvecká

19.05.2012 16:00 - 00:00

Koncert k poctě rodáků Františka Kovaříčka a Josefa Schejbala

Dolní Roveň, Kostel sv. Kateřiny v Horní Rovni

Pořádá: Obecní úřad v Dolní Rovni ve spolupráci s Farním úřadem a Základní školou v Dolní Rovni
Účinkují: Roman Janál – baryton, Jaroslav Šaroun – klavír, Zora Janská a Jakub Čepický – housle, Leoš Čepický – viola, FKPS, Jaroslav Brych - dirigent
Program: B. Martinů Otvírání studánek, další program v jednání
Vstupné: určuje pořadatel

program

20.05.2012 16:00 - 00:00

Sborový koncert v kostele sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha (Zenklova ul., Praha 8 - Libeň)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Smíšený pěvecký sbor SARENADE z Francie, sbormistryně Valérie Ravet a Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych
Program: T. L. Vittoria, J. N. Hummel, P. G. Česnokov, F. Poulenc, J. Busto, J. Novák
Vstupné: dobrovolné /vybrané vstupné bude věnováno na opravu varhan v kostele sv. Vojtěcha/

program

02.06.2012 18:00 - 00:00

POCTA TVŮRCŮM – Koncert ze skladeb Otmara Máchy a Vadima Petrova

Koncertní sál Martinů (HAMU, Malostranské nám. 13 , Praha 1)

Pořádá: Iuventus paedagogica
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení – sbormistr Jaroslav Brych, Iuventus paedagogica – sbormistryně Kamila Tůmová a Jitka Paličková, Oktet Praha – sbormistři Michal Hájek a Sylva Mafková, Piccolo coro – sbormistr Marek Valášek, Radost Praha – sbormistr Vladislav Souček
Program: sborové skladby V. Petrova a O. Máchy
Vstupné: 120,- Kč informace na www.iuventus.net

pozvánka

program

zápis do kroniky od skladatele Vadima Petrova

22.08.2012 20:00 - 00:00

Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Městské divadlo J.K. Tyla v Třeboni (Masarykovo nám. 1, Třeboň)

Pořádá: Informační a kulturní středisko města Třeboně ve spolupráci s FKPS
Účinkují: FKPS, Jaroslav Brych - dirigent
Program: T. L. de Victoria, J. N. Hummel, P. I. Čajkovskij, J. Novák, A. Pärt, O. Mácha, V. Petrov, Z. Lukáš
Vstupné: 50,- Kč
Předprodej vstupenek: informace poskytne IKS města Třeboně

program

08.09.2012 18:00 - 00:00

Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku

Pořádá: úřad Dobřichovice ve spolupráci s FKPS jako součást oslav 100. výročí založení „Včelařského spolku pro Dobřichovice a okolí“
Účinkují: FKPS, Jaroslav Šaroun – klavír, Jaroslav Brych - dirigent
Program: S. Rachmaninov Šest sborů, op. 15, V. Novák Primula veris a Velebná noc, A. Dvořák Moravské dvojzpěvy
Vstupné: dobrovolné
Předprodej vstupenek: bez vstupenek /výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován stacionáři Náruč v Dobřichovicích/

26.09.2012 19:30 - 00:00

Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad., Praha 3)

Pořádá: Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně ve spolupráci s FKPS
Účinkují: FKPS, Jaroslav Brych - dirigent
Program: T. L. de Victoria, P. G. Česnokov, G. Fauré, A. Pärt, F. Poulenc, P. I. Čajkovskij, P. Lukaszewski, J. Novák, Z. Lukáš, R. Thompson
Vstupné: dobrovolné /vybrané vstupné bude věnováno na podporu kurzů ALFA v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně/

pozvánka

program

04.10.2012 21:00 - 00:00

Vystoupení na zahajovacím koncertě sborové soutěže Rimini International Choral Competition

Teatro E. Novelli, Via Cappellini 3, Rimini, Itálie

pořádá: Rimini Intenational Choral Competition
program: B. Martinů Zavírání lesa, J. Novák Est ne tibi amor, E. Suchoň Bodaj by vás
 

05.10.2012 10:00 - 00:00

Soutěžní vystoupení na Rimini International Choral Competition

Teatro E. Novelli, Via Cappellini 3, Rimini, Itálie

Pořádá: Rimini International Choral Competition
Kategorie stejnohlasých sborů
Program: T. L. Vittoria Duo seraphim, F. Poulenc Ave verum corpus, J. Novák Tandem venit amor, Z. Lukáš Quot sunt apes

05.10.2012 16:30 - 00:00

Soutěžní vystoupení na Rimini International Choral Competition

Teatro E. Novelli, Via Cappellini 3, Rimini, Itálie

Pořádá: Rimini International Choral Competition
Kategorie folklór
Program: O. Mácha Hoj, hura, hoj, Z. Lukáš Čepení, V. Petrov Zahrajte tichúčko, F. Pícha Na tom bošileckým mostku

07.10.2012 21:00 - 00:00

Soutěžní vystoupení o cenu Grand Prix

Teatro E. Novelli, Via Cappellini 3, Rimini, Itálie

Pořádá: Rimini International Choral Competition
Program: J. N. Hummel Ogn´anno passa un anno, P. I. Čajkovskij Bez pory da bez vremeni, A. Pärt Peace upon you, Jerusalem

foto

09.12.2012 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Sál Martinů (HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych, Ludmila Vernerová – soprán, Nadia Ladkany – mezzosoprán, instrumentální soubor
Program: O. Kvěch Slyšte, slyšte, pastuškové /pásmo koled/, J. Křička Původ ptactva, P. Lukaszewski O Clavis David, K. Bex Ave Maria, A. Vivaldi Gloria D dur pro soprán, alt, sbor a instrumentální soubor /RV 589/
Vstupné: 150,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

program

do kroniky se zapsala trumpetistka Yasuko Tanaka

15.12.2012 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Dana Burešová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Zdeněk Plech – bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, J. Brych a V. Mazáček - dirigenti
Program: J. Krček Zvěstujem vám radost /koledy/, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

program

15.12.2012 18:30 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Dana Burešová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Zdeněk Plech – bas, Veronika Sedláčková – flétna, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, J. Brych a V. Mazáček - dirigenti
Program: J. Krček Zvěstujem vám radost /koledy/, A. Piazzolla Ave Maria pro flétnu a smyčce, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

program

16.12.2012 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple (Betlémské nám. 4, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Ludmila Vernerová – soprán, Kateřina Jalovcová - alt, Jaroslav Březina – tenor, Zdeněk Plech – bas, Miroslav Kejmar – trubka, Jaroslav Šaroun – varhany, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Mezinárodní konzervatoře Praha, J. Brych a P. Louženský - dirigenti
Program: A. Vivaldi Gloria D dur /RV 589/- výběr, O. Kvěch Slyšte, slyšte, pastuškové, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

program

do kroniky se zapsali sopranistka Ludmila Vernerová, basista Zdeněk Plech

18.12.2012 19:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Dana Burešová – soprán, Jana Sýkorová – alt, Aleš Briscein – tenor, Zdeněk Plech – bas , Foersterovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Mezinárodní konzervatoře Praha, J. Brych a P. Louženský - dirigenti
Program: J. Krček Zvěstujem vám radost /koledy/, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

program

do kroniky se zapsala altistka Jana Sýkorová

22.12.2012 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel sv. Šimona Judy (Dušní ul., Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych, Ludmila Vernerová – soprán, Nadia Ladkany – mezzosoprán, Miroslav Kejmar – trubka, instrumentální soubor
Program: O. Kvěch Slyšte, slyšte, pastuškové /pásmo koled/, J. Křička Původ ptactva, P. Lukaszewski O Clavis David, K. Bex Ave Maria,A. Vivaldi Gloria D dur pro soprán, alt, sbor a instrumentální soubor /RV 589/
Vstupné: 150,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

program

do kroniky se zapsala mezzosopranistka Nadia Ladkany
 

Napište nám
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.