The 40st anniversary of the choir - concert

Slavnostní koncert proběhl ve velkém sále na Žofíně. Součástí programu byl i křest nového CD V dobrým jsme se sešli. Role kmotrů nového CD se s radostí ujali bývalí sbormistři FKPS Zdeněk Šulc, Jana Veverková a Lukáš Vasilek. Slavnostní večer byl ukončen malým rautem v nedalekých prostorách Pražského Hlaholu.

Print this page
Date and time of printing: 25.07.2024 09:07:07
Title: The 40st anniversary of the choir - concert | FKPS.cz
Source: /www/en/page/?uri=photos%2Fthe-40st-anniversary-of-the-choir-concert
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.