Montreux choral festival (Switzerland)

Cestou na Montreux choral festival ve Švýcarsku FKPS uskutečnilo také koncert v Curychu ve spolupráci s místními krajany a Italskou katolickou misií. Na koncertě jsme s velkým potěšením mohli přivítat i zástupce českého konzulátu v Bernu pana Bednáře s chotí.

Sborový festival v Montreux byl zahájen úvodním koncertem ve středu 19. dubna v Salle del Castillo ve Vevey. Koncertu se účastnily dva místní sbory a po jejich vystoupení se představili i všichni protagonisté mezinárodní soutěže. FKPS se uvedlo díly K. Slavického Slunéčko zachodí a lidovou písní v úpravě E. Suchoně Bodaj by vás čerti vzali. Další dny se už nesly v soutěžním duchu. Ve čtvrtek proběhlo první kolo soutěže s povinným programem, během něhož zazněly skladby O. Máchy Salve, T. L. Victorii O Regem coeli, R. Schumanna Wassermann (což byla povinná skladba této kategorie), P. I. Čajkovského Bez pory da bez vremeni a Z. Lukáše Věneček. V pátek pak následovalo druhé kolo s volným programem, v němž se FKPS představilo zejména se skladbami českého původu P. Koronthály Magnificat, R. Lukowsky Pater noster, O. Mácha Ta moravská brána, Z. Lukáš Čepení. V sobotu pak proběhla vystoupení všech zúčastněných sborů na různých veřejných místech v Montreux a sklidilo potlesk všech kolemjdoucích. Slavnostní zakončení festivalu proběhlo v sobotu večer v Auditoriu Stravinsky v Montreux. FKPS získalo 1. cenu s vyznamenáním v kategorii stejnohlasých sborů. Druhá cena v této kategorii nebyla udělena a třetí si odnesl Běloruský soubor. Závěrečné vystoupení při klání o Grand Prix města Montreux už bylo jen vyvrcholením celoroční práce a snahy všech členek souboru, ale především dirigenta Jaroslava Brycha.

odkaz na youtube - vystoupení v obchodním domě Forum v Montreux

odkaz na youtube - vystoupení v obchodním domě Forum v Montreux II.

odkaz na youtube - soutěžní vystoupení 1. kolo

odkaz na youtube - vystoupení v rámci Grand Prix

Print this page
Date and time of printing: 25.07.2024 09:07:48
Title: Montreux choral festival (Switzerland) | FKPS.cz
Source: /www/en/page/?uri=fotogalerie%2F2017%2Fmontreux-choral-festival-switzerland
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.