2018

Rok 2018 jsme zahájili společným koncertem se smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře v Českém muzeu hudby. V březnu jsme si pak zazpívali ještě v zajímavém prostoru kaple sv. Rafaela v Praze na Klárově, kde se uskutečnil koncert pro Českou geologickou službu, a v neméně hezkém prostředí sálu Novoměstské radnice proběhl tradiční jarní koncert. V dubnu a červnu jsme zorganizovali benefiční koncerty v Praze na Spořilově a v Karlíku u Dobřichovic. Před prázdninami jsme se rozloučili velice hezkým koncertem k životnímu jubileu sbormistra Jana Kasala v pražském Hlaholu, na kterém se podílely i další spřátelené sbory.
Pro letní soustředění jsme si tentokrát vybrali vzdálenější lokalitu Uherského Brodu, kde se nám podařilo dojednat koncert v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě (foto Zdeněk Skalička). Tohoto koncertu se účastnila i soudobá skladatelka Tereza Surovíková, jež se nám zapsala i do kroniky. Cestou z Moravy jsme se zastavili ještě v Chotěboři, kde proběhl koncert v rámci benefičních koncertů na záchranu varhan v kostele sv. Jakuba, do kroniky se nám zapsal sbormistr Jakub Pikla a bývalý ministr kultury Daniel Herman.
V říjnu jsme navštívili slunnou Itálii, jmenovitě Florencii, kde se konal soutěžní festival Botticelli International Choral Festival a odkud jsme si odvezli několik ocenění, včetně Grand Prix.
Závěr roku samozřejmě patřil vánočním koncertům, na kterých kromě České vánoční mše J. J. Ryby opět po letech zaznělo dílo B. Brittena A Ceremony of Carols. Vánoční atmosféru hned tří koncertů pro nás zachytili naši dlouholetí posluchači M. Mejstřík a P. Kaňkovský.

Print this page
Date and time of printing: 26.03.2023 04:03:31
Title: 2018 | FKPS.cz
Source: /www/en/fotogalerie/2018.html
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.