Koncerty

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 19.12.2018 16:12:32
Titulek: Koncerty | FKPS.cz
Zdroj: http://www.fkps.cz/cz/koncerty.html
Budoucí události
19.12.2018 19:00 - 20:30

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkující: Zuzana Kopřivová - soprán, Ludmila Kromková - alt, Jaroslav Březina - tenor, Zdeněk Plech - bas, Viktor Mazáček - housle, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, Jaroslav Brych a Václav Mazáček - dirigenti
Na programu: J. Křička Koledy pro ženský sbor, A. Vivaldi ZimaJ. J. Ryba Česká mše vánoční pro sóla, sbor a orchestr
Jednotné vstupné: 200,- Kč 
Vstupenky jsou momentálně rozebrány, pokud máte přesto o koncert zájem, můžeme vás napsat do pořadníku, pokud se nějaké vstupenky vrátí zpět do pokladny, rádi vás kontaktujeme. tel. 602 352 032 (P. Kozáková)
Kostel je vytápěn.

Již proběhlé události
02.03.2018 19:00 - 00:00

Společný koncert se smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře

České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Pořádá: České muzeum hudby
Účinkují: Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, Chuhei Iwasaki - dirigent, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - sbormistr, Daniel Wiesner - klavír
Na programu: F. Mendelsohn-Bartholdy Veni Domine, op. 39, č. 1, T. Surovíková Regina coeli, V. Miškinis Ave regina, Z. Lukáš Gaudete et exultate, A. Tučapský Letěla bílá hus, K. Bendl V přírodě
Vstupné: 60,- Kč (v prodeji v místě koncertu)

program

13.03.2018 18:00 - 00:00

Koncert FKPS pro Českou geologickou službu

Kaple sv. Rafaela, Klárov 3, Praha 1

Pořádá: Česká geologická služba ve spolupráci s FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - sbormistr, Leoš Čepický - housle
Na programu:  M. Raichl Tři konce lásky, J. Málek Túžení - Sedm rozhovorů pro soprány, alty a sólové housle, A Tučapský Letěla bílá hus
Vstupné: neveřejný koncert bez vstupného

pozvánka

program

20.03.2018 19:30 - 00:00

Jarní koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Novoměstská radnice, Velký sál, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Pořádá: FKPS
Účinkují: Roman Janál - baryton, Hanuš Bor - recitace,  Leoš Čepický a Alžběta Čepická - housle, Jakub Čepický - viola, Daniel Wiesner - klavír, FKPS, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: K. Bendl, M. Raichl, J. Málek, A. Tučapský, B. Martinů - Otvírání studánek, op. H 354
Vstupné: 200,- Kč
Koncert je vyprodán, ale můžeme vás zapsat do pořadníku. Dáme vám vědět, pokud se nějaké vstupenky uvolní. Tel.: 606 278 239 (D. Černičková)

pozvánka

program

24.04.2018 19:00 - 00:00

Benefiční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel sv. Anežky České na Spořilově (Roztylské nám., Praha 4)

Pořádá: Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České ve spolupráci s FKPS
Účinkují: Leoš Čepický - housle, FKPS, Jaroslav Brych - sbormistr
Na programu: T. Surovíková, V. Miškinis, O. Gjeilo, G. Forbes, J. Málek, A. Tučapský
Vstupné: dobrovolné  /Benefiční koncert, vybrané vstupné bude věnováno na rekonstrukci varhan v kostele sv. Anežky České na Spořilově/

pozvánka

program

09.06.2018 17:07 - 00:00

Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku

Pořádá: město Dobřichovice ve spolupráci s FKPS
Účinkují: FKPS, Jaroslav Brych - sbormistr, Leoš Čepický - housle
Na programu: B. Martinů, P. Koronthály, O. Gjeilo, V. Miškinis, G. Forbes, T. Surovíková, A. Tučapský, J. Málek   
Vstupné: dobrovolné 

pozvánka a program

 

21.06.2018 19:00 - 20:30

Koncert k životnímu jubileu sbormistra Jana Kasala

Sál Pražského Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16/248, Praha 1

Pořádá: Zpěvácký spolek Hlahol, Vysokoškolský umělecký soubor UK, Pražský smíšený sbor, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení
Účinkují: Zpěvácký spolek Hlahol, sbormistr - Klára Ježková, Vysokoškolský umělecký soubor UK, sbormistr Jakub Zicha,  Pražský smíšený sbor, sbormistr Jiří Petrdlík, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych
Na programu: K. Bendl V přírodě, K. Slavický Šohajé /Co to máš, děvečko, Lepší je vínečko/, J. Kasal Elenke, B. Smetana Proč bychom se netěšili (s ostatními sbory)

Vstupné dobrovolné

23.08.2018 19:00 - 20:00

Koncert na Velehradě

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Pořádá: FKPS ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: P. Koronthály, T. Surovíková, O. Gjeilo, G. Forbes, V. Miškinis, R. Lukowsky
Vstupné dobrovolné.

pozvánka
program
fotografie zhotovil Zdeněk Skalička
do kroniky se nám zapsala skladatelka Tereza Surovíková
odkaz na článek ve Slováckém deníku
 

25.08.2018 16:00 - 17:00

7. benefiční koncert pro varhany

Kostel sv. Jakuba Většího, Trčků z Lípy, Chotěboř

Pořádá: Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Chotěboři ve spolupráci s FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Program: P. Koronthály, T. Surovíková, O. Gjeilo, G. Forbes, V. Miškinis, R. Lukowsky a další
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na opravu varhan v kostele.

pozvánka
program
fotografie
do kroniky se nám zapsali sbormistr Jakub Pikla a politik Daniel Herman

01.10.2018 16:00 - 17:00

Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Areál nemocnice U Apolináře, Praha 2

Pořádá: Městská část Praha 2 ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu a FKPS
Účinkují: Jaroslav Tůma - varhany, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - sbormistr
Na programu: J.S. Bach, T.L. da Victoria, R. Lukowsky, C. Monza, T. Surovíková, Z. Lukáš, W.A. Mozart, O. Gjeilo, V. Miškinis, F. Mendelssohn-Bartholdy
Vstupné: vstup volný

program

09.10.2018 18:00 - 19:00

Sborový koncert v Libni

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul. (vedle Sokola Libeň), Praha 8

Pořádá: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení ve spolupráci s farností u kostela sv. Vojtěcha
Účinkují: FKPS, Jaroslav Brych - sbormistr
Na programu: T. Surovíková, T. L. de Victoria, R. Lukowsky, Z. Lukáš, E. Ugalde, P. Koronthály, P. I. Čajkovskij, J. Novák, O. Mácha, K. Slavický
Vstupné dobrovolné.

pozvánka a program

13.10.2018 21:00 - 22:00

Vystoupení na zahajovacím koncertě

Chiesa di Ognissanti, Borgo Ognissanti 42, Florencie, Itálie

Pořádá: Florence Choral International Festivals
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: T. Surovíková Regina coeli, G. Forbes Ave Maria, V. Miškinis Ave Regina, R. Lukowsky Pater noster, P. Koronthály Magnificat

14.10.2018 20:30 - 21:30

Vystoupení na koncertě v rámci festivalu

Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio, Piazza del Limbo, Florencie, Itálie

Pořádá: Florence Choral International Festivals
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: T. L. da Victoria Duo seraphim, G. Forbes Ave Maria, O. Gjeilo Ubi caritas, Z. Lukáš Gaudete et exultate

15.10.2018 10:30 - 12:30

Soutěžní vystoupení

Sala Vanni, Piazza del Carmine 19, Florencie, Itálie

Pořádá: Florence Choral International Festivals
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu:
10:45 Kategorie stejnohlasých sborů: P. I. Čajkovskij Bez pory da bez vremeni, J. Novák Tandem venit amor, Estne tibi Cerinthe, Z. Lukáš Věneček
11:15 Kategorie duchovní hudby: T. L. da Victoria Duo Seraphim, R. Lukowsky Pater noster, Z. Lukáš Gaudete et exultate
12:00 Kategorie moderní hudby: E. Ugalde Izadiak guri, P. Koronthály Magnificat, O. Mácha Hoj, hura, hoj

15.10.2018 21:00 - 22:00

Vystoupení na koncertě v rámci festivalu

Sala Vanni, Piazza del Carmine 19, Florencie, Itálie

Pořádá: Florence Choral International Festivals
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: J. Novák Sulpiciae /Tandem venit amor, Estne tibi/, K. Slavický Šohajé /Slunéčko zachodí, Su já panna/, Z. Lukáš Věneček, E. Suchoň Bodaj by vás

16.10.2018 20:00 - 21:00

Soutěž o Grand Prix

Chiesa Santa Monaca, Via Santa Monaca, Florencie, Itálie

Pořádá: Florence Choral International Festivals
Učinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: A. Tučapský Letěla bílá hus, Z. Lukáš Čepení

Závěrečné vystoupení: F. Biebl Ave Maria, O. Mácha Hoj, hura, hoj, O. Gjeilo Ubi caritas

V soutěži jsme uspěli v kategorii stejnohlasých sborů (1. místo), duchovní hudby (1. místo), moderní hudby (1. místo), navíc jsme byli oceněni za nejlepší provedení současné skladby, za nejlepšího dirigenta a odvezli jsme si i Grand Prix.

Zážitky ze soutěže si můžete přečíst zde.

27.11.2018 19:30 - 20:30

Slavnostní koncert ke 100. výročí Československé republiky

Sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Pořádá: Komorní orchestr Akademie Praha za podpory Akademie věd ČR
Účinkují: Lukáš Hynek-Krämer - baryton, Karel Vlček - mluvené slovo, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - sbormistr, Komorní orchestr Akademie Praha, Pavel Hryzák - dirigent
Program: A. Dvořák Česká suita, op. 104, V. Kaprálová Vojenská Symfonietta, op. 11, E. Zámečník Tam pod horami, pod vysokými Kantáta pro baryton, recitátora, ženský sbor a orchestr na texty moravských básníků a lidové poezie
Vstupné: 350,- Kč.
Vstupenky je možné zakoupit v síti Via Muzica nebo u pokladny v místě konání hodinu před zahájením.

program

08.12.2018 16:00 - 17:30

Vánoční koncert

Betlémská kaple, Betlémské nám.4, Praha 1

Pořádá: FIT ČVUT ve spolupráci s FKPS
Účinkující: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Hedvika Mousa Bacha - harfa,  instrumentální soubor, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: I. Zelenka, R. Thompson, T. Surovíková, F. Biebl, B. Britten A Ceremony of Carols, J. Teml Pastorela
Jednotné vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat na tel. 777 132 508 (M. Kunzová)
Sál je vytápěn. 

09.12.2018 15:00 - 16:15

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkující: Dana Burešová - soprán, Kateřina Jalovcová - alt, Jaroslav Březina - tenor, Jiří Sulženko - bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, Jaroslav Brych a Václav Mazáček - dirigenti
Na programu: J. Křička Koledy pro ženský sbor, L. Fišer AmorosoJ. J. Ryba Česká mše vánoční pro sóla, sbor a orchestr
Jednotné vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat na tel. 606 278 239 (D. Černičková)
Kostel je vytápěn.

15.12.2018 16:00 - 17:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkující: Dana Burešová - soprán, Jana Sýkorová - alt, Jaroslav Březina - tenor, Jiří Sulženko - bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a komorní orchestr, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: J. Křička Koledy pro ženský sborJ. J. Ryba Česká mše vánoční pro sóla, sbor a orchestr
Jednotné vstupné: 200,- Kč 
Vstupenky je možné objednat on-line, na adrese: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 607 124 092 (M. Procházková)
Kostel je vytápěn.

15.12.2018 18:00 - 19:30

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkující: Dana Burešová - soprán, Jana Sýkorová - alt, Jaroslav Březina - tenor, Jiří Sulženko - bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení a komorní orchestr, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: J. Teml Pastorela pro ženský sbor a instrumentální soubor,  J. J. Ryba Česká mše vánoční pro sóla, sbor a orchestr
Jednotné vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat on-line, na adrese: vstupenky@fkps.cz nebo na tel: 723 645 383 (A. Kovářová)
Kostel je vytápěn.

16.12.2018 16:00 - 17:15

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Koncertní síň v kostele sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkující: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Hedvika Mousa Bacha - harfa, instrumentální soubor, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: B. Britten A Ceremony of Carols, K. Nystedt, I. Zelenka, R. Thompson, T. Surovíková, J. Teml Pastorela
Jednotné vstupné: 200,- Kč
Vstupenky je možné objednat on-line, na adrese: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 724 800 489 (M. Fučíková)
Sál je vytápěn. 

Napište nám
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Sídlo sdružení a fakturační adresa

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Bankovní spojení: FIO Banka č.ú. 2701312030 / 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.