Koncerty

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 21.07.2024 08:07:46
Titulek: Koncerty | FKPS.cz
Zdroj: http://www.fkps.cz/cz/koncerty.html
Již proběhlé události
20.03.2014 19:30 - 00:00

Jarní koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Sál Martinů (HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Richard Novák - baryton, Radek Valenta – recitace, Iva Středová a Jakub Čepický – housle, Leoš Čepický – viola, Radim Kocina – hoboj, Jaroslav Šaroun – klavír, FKPS, Jaroslav Brych – sbormistr
Na programu: P. Křížkovský, Z. Fibich, J. Churáček, M. Kubička, J. Vičar, B. Martinů: Otvírání studánek
Vstupné: 150,-Kč

program

fotogalerie

do kroniky se nám zapsal recitátor Radek Valenta, barytonista Richard Novák a skladatel Jan Vičar

15.04.2014 19:30 - 00:00

Velikonoční koncert

Kostel sv. Šimona a Judy (Dušní ul., Praha 1)

Pořádá: FKPS a ZUŠ Music Art
Účinkují: Olga Jelínková- soprán, Ludmila Hudečková – alt, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Smíchovská komorní filharmonie, J. Brych - dirigent
Na programu: A. Salieri Sinfonia Veneziana, Z. Lukáš: Tres canti studiozorum pro ženský sbor a komorní orchestr, G. B. Pergolesi Stabat Mater
Vstupné: 200,-Kč (prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cznebo tel. 606 278 239 D. Černičková)

pozvánka

01.05.2014 18:00 - 00:00

Magisterský koncert Lenky Dandové

Sál Martinů (HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1)

Pořádá: Pedagogická fakulta UK ve spolupráci s FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Smíchovská komorní filharmonie, Alois Švehlík - recitace, Jakub Hrubý – baryton, Ondřej Kvita, Lenka Nečasová - housle, Vladimír Michal - viola, Ladislava Vondráčková - klavír, Přemysl Kšica - varhany, Lenka Dandová – dirigentka
Na programu: R. Lukowski Pater Noster, B. Martinů Otvírání studánek, Z. Fibich Missa brevis in F
Vstupné: vstup volný

pozvánka
do kroniky se zapsal recitátor Alois Švehlík

06.05.2014 19:00 - 00:00

Pocta Janu Vičarovi, 12. koncert v rámci řady Pocta tvůrcům

Sál Martinů (HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1)

Pořádá: ÚČPS a Hudební a taneční fakulta AMU v Praze
Účinkují: DPS Rolnička, sbormistr K. Virgler, Iuventus gaude z Jablonce nad Nisou, sbormistr T. Pospíšil, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr J. Brych, Mužská vokální skupina VOSK, sbormistr J. Zapletal, Vysokoškolský umělecká soubor Univerzity Karlovy, sbormistři J. Zicha a Ch. Iwasaki
Na programu: J. Vičar Míšovy písničky; Ufo, ufo, ufoni a jiné písničky pro děti; Hanýskovy písničky; O Káče a s Káčou; Ave Maria; Zachodí slunéčko; Zpěvy z Kopanic; Široko daleko
Vstupné: vstup volný

recenze na koncert - časopis Harmonie

foto

do kroniky se zapsal skladatel Jan Vičar

16.06.2014 18:00 - 00:00

Koncert k Evropskému svátku hudby a k Roku české hudby

Kaple sv. Kříže (v budově Gynekologicko – porodnické kliniky VFN, Apolinářská 18, Praha 2 – Nové Město)

Pořádá: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a FKPS za podpory MČ Praha 2
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr J. Brych
Na programu: B. Smetana, P. Křížkovský, Z. Fibich, J.B. Foerster, A. Dvořák, B. Martinů, Z. Lukáš
Vstupné dobrovolné

program

21.08.2014 19:00 - 00:00

Koncert v rámci 4. ročníku Léta v zahradě

Zahrada muzea (Dolní náměstí 253, Humpolec), v případě horšího počasí se koncert koná v sále muzea

Pořádá: MěKIS v Humpolci ve spolupráci s FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr - Jaroslav Brych a Pěvecké sdružení TUCET Humpolec, sbormistr - Petr Lisý
Na programu: J. B. Foerster, Z. Lukáš, V. Petrov, B. Martinů, R. Lukowsky
Vstupné: v předprodeji 80,-Kč, děti do 130 cm 40,-Kč, na místě 100,-Kč, děti do 130 cm 50,-Kč
Předprodej vstupenek: Infocentrum (Havlíčkovo nám. 91, Humpolec)

pozvánka

do kroniky se zapsala pořadatelka festivalu M. Kubíčková a také sbor TUCET

16.09.2014 19:30 - 00:00

Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3)

Pořádá: Farnost Nejsvětějšího Srdce Páně ve spolupráci s FKPS
Účinkují: FKPS, Jaroslav Brych – sbormistr
Na programu: S. Rachmaninov, A.D. Kastalskij, A. Pärt, P. Koronthály, K. Bex, F. Biebl, I. Zelenka, R. Lukowsky, J.B. Foerster, B. Martinů, Z. Lukáš
Vstupné: dobrovolné /vybrané vstupné bude věnováno na podporu kurzů ALFA v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně/

pozvánka

program

07.10.2014 19:30 - 00:00

Koncert v rámci festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos

Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Resslova ul. Praha 2)

Pořádá: Sdružení Filokallia; www.philokallia.com
Účinkují: FKPS, Jaroslav Brych – sbormistr; Ženské vokální trio Chorodia Agiu Georgiu; Smíšený sbor Imbus, Vít Novotný – sbormistr
Na programu: S. Rachmaninov, A D. Kastalskij, A. Pärt, P. Koronthaly, P. G. Česnokov
Vstupné: 160,-Kč; zvýhodněné vstupné 120,-Kč (studenti, důchodci), prodej vstupenek v místě konání hodinu před začátkem koncertu, rezervace: info@philokallia.com 

pozvánka

program

18.10.2014 21:00 - 00:00

Lago di Garda Music Festival

Palazzo dei Congressi D. Comboni, Limone sul Garda

Ve dnech 15. - 19. října 2014 se FKPS zúčastnilo hudebního festivalu Lago di Garda Music Festival. V rámci festivalu proběhlo několik vystoupení v městečku Limone sul Garda.

fotogalerie

program

30.11.2014 18:00 - 00:00

Sborový koncert k Roku české hudby

České muzeum hudby (Karmelitská 2/4, Praha 1- Malá Strana

Pořádá: NIPOS-ARTAMA
Účinkují: DPS Ondrášek Nový Jičín, umělecký vedoucí Josef Zajíček, FKPS, Jaroslav Brych – sbormistr, Smíšený pěvecký sbor KOS z Litomyšle, Milan Motl - sbormistr
Na programu: J. B. Foerster, B. Martinů, J. Novák, Z. Lukáš, A. Dvořák, P. Eben, I. Hurník, J. Krček
Vstupné: 50,-Kč
Předprodej vstupenek: rezervace na adrese vstupenky@nipos-mk.cz , prodej hodinu před koncertem v místě konání

program

13.12.2014 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: D. Burešová – soprán, J. Sýkorová – alt, J. Březina - tenor, Z. Plech - bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, J. Brych a V. Mazáček - dirigenti
Na programu: koledy a vánoční písně, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 606 278 239 (Drahuška Černičková)

13.12.2014 18:30 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: D. Burešová – soprán, J. Sýkorová – alt, A. Briscein - tenor, Z. Plech - bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, J. Brych a V. Mazáček - dirigenti
Na programu: koledy a vánoční písně, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 731 585 839 (Radka Tomsová)

14.12.2014 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple (Betlémské nám. 4, Praha 1)

Pořádá: FIT ČVUT ve spolupráci s FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Smíchovská komorní filharmonie, J. Brych a Lenka Dandová - dirigenti
Na programu: Zdeněk Fibich Missa Brevis in F pro sbor a orchestr, Jiří Teml Pastorela pro ženský sbor a komorní soubor na lidové texty, vánoční písně a koledy
Vstupné: 200,-Kč
Prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 777 867 026 (Pavla Kozáková)

16.12.2014 19:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: D. Burešová – soprán, L. Hudečková – alt, A. Briscein - tenor, J. Sulženko - bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Smíchovská komorní filharmonie, J. Brych - dirigent
Na programu: J. J. Ryba Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 607 124 092 (Milena Procházková)

20.12.2014 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel sv. Šimona a Judy (Dušní ul., Praha 1)

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Smíchovská komorní filharmonie, J. Brych a Lenka Dandová - dirigenti
Na programu: Zdeněk Fibich Missa Brevis in F pro sbor a orchestr, Jiří Teml Pastorela pro ženský sbor a komorní soubor na lidové texty, vánoční písně a koledy
Vstupné: 200,-Kč
Prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 724 800 489 (Míša Fučíková)

program

21.12.2014 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple (Betlémské nám. 4, Praha 1)

Pořádá: FIT ČVUT ve spolupráci s FKPS
Účinkují: D. Burešová – soprán, L. Hudečková – alt, A. Briscein - tenor, Z. Plech - bas, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Smíchovská komorní filharmonie, J. Brych - dirigent
Na programu: vánoční písně a koledy , J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Vstupné: 200,-Kč
Prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 777 132 508 Marie Kunzová

program

Napište nám
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Sídlo sdružení a fakturační adresa

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Bankovní spojení: FIO Banka č.ú. 2701312030 / 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.