Zdeněk Šulc

Zdeněk Šulc (1931 - 2019) se již od dětství věnoval hudbě pod vedením svého otce, kapelníka a trumpetisty poděbradské kapely. Se studiem hry na klavír a varhany začal v Kolíně a svá studia prohloubil na Pražské konzervatoři u profesorů J. Reinbergera, B. Krajse a J. Kubáně. V průběhu studia se věnoval také sólovému zpěvu, řízení sboru, dirigování a lidovým nástrojům. Po absolutoriu na konzevatoři působil 10 let jako korepetitor a zpěvák v Českém pěveckém sboru při České filharmonii (pozdější Pražský filharmonický sbor) a vyučoval varhany na LŠU.

Během své kariéry spolupracoval s mnohými amatérskými tělesy: chrámové sbory u sv. Salvátora, sv. Mikuláše na Malé Straně, u Křížovníků, Smíšený pěvecký sbor Žehuň u Nymburka, Dívčí sbor Gymnázia Štěpánská Praha, Vinohradský Hlahol, Vysokoškolský umělecký soubor ČVUT Praha, Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha (1964 - 1969), Academiachor, Smíšený pěvecký sbor Boleslav (1984 - 2010), Foerstrovo komorní pěvecké sdružení (1988 - 1995), Pěvecký sbor Pražské konzervatoře, Zpěvácký spolek Hlahol Praha a další. Z profesionálních sborů vedl krátce Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Pěvecký sbor Hudebního divadla Karlín a dlouhodobě Mužský sbor Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (1974 - 1990). V šedesátých letech také založil a do roku 1979 vedl profesionální soubor Collegium Musica Sacra Pragensis, se kterým realizoval množství koncertů.

 

Print this page
Date and time of printing: 27.05.2024 23:05:12
Title: Zdeněk Šulc | FKPS.cz
Source: /www/en/historie/byvali-sbormistri-fkps/zdenek-sulc.html
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.