Concerts

Print this page
Date and time of printing: 25.07.2024 09:07:09
Title: Concerts | FKPS.cz
Source: http://www.fkps.cz/www/www/en/page/?uri=concerts
Past events
25.03.2010 19:30 - 00:00

Jarní koncert

Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: J. Burešová, B. Jungmannová - soprán, J. Komrsová - alt, R. Janál - baryton, P. Soukup - recitace, L. Čepický, J. Schulmeister - housle, J. Žigmund - viola, L. Navrátilová - klavír, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent
Na programu: B. Martinů Vynášení smrti, Mořena, P. Eben Píseň o rodné zemi, Mudrosloví, V. Novák Primula veris, Velebná noc, B. Martinů Otvírání studánek

program
 

01.04.2010 20:00 - 00:00

Severočeská filharmonie Teplice, 6. koncert ABO cyklu A

Dům kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, Teplice

Pořádá: Severočeská filharmonie Teplice
Účinkují: David Kalhous - klavír, Severočeská filharmonie Teplice, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jan Svejkovský - dirigent
Program: J. Brahms Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, G. B. Pergolesi Stabat Mater

04.06.2010 18:00 - 00:00

Prolog festivalu Foerstrovy Osenice

Aula Vysoké školy ekonomické v Praze, Nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

Pořádá: Unie českých pěveckých sborů
Účinkují: Z. Kyral - lesní roh, M. Levický - klavír, J. Moravec - zpěv, M. Polášek a L. Klíma - housle, Pěvecké sdružení pražských učitelů, Libor Sládek - sbormistr, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - sbormistr
Program: J. B. Foerster, B. Smetana, F. Škroup, Z. Lukáš, F. Couperin, O. di Lasso, P. Eben, B. Martinů, F. Poulenc

program

15.08.2010 10:00 - 00:00

Koncert v rámci letního soustředění sboru

Kostel sv. Barbory (Sveta Barbara), Zaostrog, Chorvatsko

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent

program

16.08.2010 10:00 - 00:00

Koncert v rámci letního soustředění sboru

Kostel sv. Jiří (Sveti Juraj), Drvenik, Chorvatsko

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych - dirigent

program
 

01.10.2010 18:30 - 00:00

Zahajovací koncert Dnů Prahy 10

Kostel sv. Václava, (nám. Svatopluka Čecha, Praha 10)

Pořádá: Městská část Praha 10
Účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Talichův komorní orchestr, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, dirigent Jaroslav Brych
Program: J. Suk, G. Tartini, A. Dvořák, Z. Lukáš
Vstupné: Koncert je darem obyvatelům Prahy 10. Vstupenky se vydávají zdarma až do vyčerpání kapacity míst v kostele v informační kanceláři v budově ÚMČ ( Vršovická 68, přízemí „B“, vchod přímo z terasy) a v pobočce informační kanceláře v Plaňanské 1 od pondělí 20. 9. 2010 (od 8 hodin ráno). Zbylé vstupenky pak v místě konání v den koncertu v 18 hodin.

program

06.10.2010 19:30 - 00:00

Koncert v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Kostel sv. Antonína, Strossmayerovo nám., Praha 7

Pořádá: Městská část Praha 7
Program: A. Caplet, F. Poulenc, R. Thompson, V. Miškinis
Účinkují: Jan Kalfus – varhany, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych
Vstupné: dobrovolné

program

21.10.2010 19:00 - 00:00

Koncert – 749. Chrudimský hudební večer

Velký sál Muzea, Široká 85, Chrudim

Pořádá: Chrudimská beseda a KPH
Program: J. Mysliveček, A. Caplet, J. B. Foerster, F. Poulenc, Z. Lukáš
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, dirigent Jaroslav Brych, Ludmila Čermáková – klavír

program

24.10.2010 18:00 - 00:00

Slavnostní koncert k 35. výročí založení Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Koncertní sál v kostele sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Pořádá: FKPS
Program: J. Mysliveček, A. Caplet, F. Poulenc, Z. Lukáš
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Talichův komorní orchestr, dirigent Jaroslav Brych
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz nebo na tel. 606 278 239

pozvánka

program

do kroniky se zapsali bývalý sbormistr FKPS Zdeněk Šulc, skladatelé Jan Kasal, Miroslav Kubička, Čestmír Stašek, Talichův komorní orchestr a hudební režisér Igor Tausinger

07.12.2010 19:00 - 00:00

Adventní koncert pro MČ Praha 8

Obřadní síň Libeňského zámku, Zenklova 35, Praha 8

Pořádá: Městská část Praha 8
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych, J. Šaroun - klavír
Na programu: J. D. Zelenka, G. Fauré, F. Mandelssohn-Bartholdy, A. Caplet, F. Poulenc, R. Thompson, Vadim Petrov Vánoční zpívání
Vstupné: určí pořadatel - MČ Praha 8

11.12.2010 15:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych, L. Čermáková - klavír
Na programu: J. D. Zelenka, G. Fauré, F. Mandelssohn-Bartholdy, A. Caplet, F. Poulenc, R. Thompson, Vadim Petrov Vánoční zpívání /pásmo koled/
Vstupné: 150,- Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

18.12.2010 17:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Dana Burešová - soprán, Lída Hudečková - alt, Václav Lemberk - tenor, Zdeněk Plech - bas, Ludmila Čermáková - klavír, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, J. Brych a V. Mazáček - dirigenti
Na programu: J. J. Ryba Česká mše vánoční, vánoční koledy
Vstupné: 200,- Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

18.12.2010 19:30 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Dana Burešová - soprán, Lída Hudečková - alt, Václav Lemberk tenor, Zdeněk Plech - bas, Veronika Sedláčková - flétna, Ludmila Čermáková - klavír, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Komorní orchestr Dvořákova kraje, J. Brych a V. Mazáček - dirigenti
Na programu: J. J. Ryba Česká mše vánoční, vánoční koledy
Vstupné: 200,- Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

19.12.2010 16:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Aula ČVUT v Praze – Betlémská kaple, Betlémské nám. 4, Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Karolína Žmolíková – soprán, Lída Hudečková - alt, Aleš Briscein - tenor, Jiří Sulženko – bas, Foersterovo komorní pěvecké sdružení, Hostivařský komorní orchestr, J. Brych a P. Louženský - dirigenti
Na programu: J. J. Ryba Česká mše vánoční, vánoční koledy
Vstupné: 200,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

21.12.2010 19:00 - 00:00

Vánoční koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení

Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Pořádá: FKPS
Účinkují: Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Jaroslav Brych, L. Čermáková - klavír
Na programu: J. D. Zelenka, G. Fauré, F. Mandelssohn-Bartholdy, A. Caplet, F. Poulenc, R. Thompson, Vadim Petrov Vánoční zpívání /pásmo koled/
Vstupné: 150,-Kč
Předprodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz

Napište nám
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.