The 35th anniversary of the choir - concert

Dne 24. října 2010 proběhl slavnostní koncert k 35. výročí založení sboru v prostorách kostela sv. Šimona a Judy. Program slavnostního koncertu byl komponován z děl českých a francouzských skladatelů. Večer zahájily tóny z pera Josefa Myslivečka Tre notturni, které byly v zápětí vystřídány hudbou André Capleta Messe à trois voix. Po přestávce posluchači vyslechli cyklus písní Francise Poulenca Petites voix a závěr večera patřil dílu Zdeňka Lukáše Tres canti studiozorum. Slavnostního koncertu se zúčastnily nejen současné členky tělesa, ale zvány byly také všechny ty, které sborem za 35 let existence prošly. Mezi hosty, kteří přišli pogratulovat a zapsali nám i pár slov do kroniky, patří bývalý dirigent Zdeněk Šulc, hudební režisér Igor Tausinger, skladatelé Čestmír Stašek a Miroslav Kubička a také manažerka Pražského komorního orchestru.

Print this page
Date and time of printing: 22.07.2024 02:07:20
Title: The 35th anniversary of the choir - concert | FKPS.cz
Source: /www/en/page/?uri=fotogalerie%2F2010%2Fthe-35th-anniversary-of-the-choir-concert
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.