2007

Rok 2007 jsme zahájili na výstavě fotografa Ondřeje Kozáka Můj svět, která byla úzce spjata s životem sboru, protože část vystavovaných fotek vznikala během letního soustředění v Letohradě v předchozím roce. Jarní koncert proběhl v Betlémské kapli, kde zazněla díla českých autorů O. Máchy Moravské lidové písně, P. Ebena Řecký slovník a B. Martinů Otvírání studánek. V prezentaci českých autorů jsme pokračovali i na koncertě v červnu v rámci Festivalu sborového umění v Jihlavě, kde jsme uvedli Vlčí stopu L. Janáčka a dva cykly od B. Martinů Tři legendy a Petrklíč. Letní soustředění proběhlo v Polabí v Lysé nad Labem. V září jsme uskutečnili koncertní turné po Skandinávii a v listopadu jsme vystoupili v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou v rámci Podblanického hudebního podzimu se sbormistrem Janem Steyerem.

Print this page
Date and time of printing: 24.07.2024 05:07:48
Title: 2007 | FKPS.cz
Source: /www/en/fotogalerie/2007.html
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.