Subpages: Soutěž v Tolose

2004

Rok 2004 jsme zahájili jarním koncertem v sále Martinů na Hudební fakultě AMU. Během koncertu bylo pokřtěno nové CD s reedicí nahrávky z roku 1988 J. Suka Deset zpěvů op. 15 a B. Martinů Otvírání studánek H 354. Kmotrou CD byla sopranistka Dagmar Burešová.
V květnu jsme pořídili sérii propagačních fotografií v okolí libeňské sokolovny a libeňského zámečku. V červnu proběhl koncert v kostele sv. Šimona a Judy v rámci projektu Česká hudba - nedílná součást evropské kultury. V průběhu večera zazněly skladby českých jubilujících skladatelů B. Smetany Česká píseň, A. Dvořáka Čtyři dueta op. 38 a Sonatina G dur pro housle a klavír op. 100, B. Martinů Petrklíč a J. Suk Deset zpěvů op. 15. Houslový doprovod zajistil B. Matoušek.
Letní soustředění tentokrát proběhlo v Letohradě a připravoval se na něm program na soutěž ve španělské Tolose. V soutěži, která patří mezi 6 nejnáročnějších evropských soutěží v rámci projektu Grand Prix, jsme obsadili 3. místo v kategorii stejnohlasých sborů a 4. místo v kategorii lidové hudby.
Závěr roku už patřil sérii vánočních koncertů, během nichž jsme uvedli málo známou vánoční skladbu J. J. Ryby Českou mši půlnoční.

Print this page
Date and time of printing: 25.07.2024 08:07:01
Title: 2004 | FKPS.cz
Source: /www/en/fotogalerie/2004.html
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.