Rudolf Zeman

Rudolf Zeman (1920 - 1995) vystudoval sborový zpěv na pražské konzervatoři a poté hru na klavír na Akademii múzických umění v Praze. Jako korepetitor působil v Kühnově dětském sboru a v Dětském sboru Čs. rozhlasu. Od roku 1951 zastával funkci korepetitora v Národním divadle v Praze. V letech 1954 - 1972 byl hlavním sbormistrem Pěveckého sdružení pražských učitelek, s nímž se zúčastnil mnoha soutěží a festivalů.

V roce 1975 se rozhodl založit společně s Libuší Krejčovou a Dagmar Součkovou vlastní dívčí sbor, který by vedli zcela podle svých zásad. Díky nadšení a zkušenostem těchto zakladatelů se Foerstrovo komorní pěvecké sdružení během krátké doby dostalo mezi přední sborová tělesa. Již v roce 1982 se R. Zeman představil s FKPS na koncertě Pražského jara. Rudolf Zeman působil v FKPS jako hlavní sbormistr dvacet let a během této doby s ním absolvoval množství koncertů, festivalů i soutěží a nesmazatelně se zapsal do jeho historie.

Print this page
Date and time of printing: 22.07.2024 02:07:02
Title: Rudolf Zeman | FKPS.cz
Source: /www/en/historie/zakladatele-fkps/rudolf-zeman.html
Napište nám
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.