2002

Rok 2002 zahájilo vystoupení na slavnosti k otevření renovované sokolovny v Libni, kde sbor nalezl útočiště pro svou zkušebnu. Jarní koncert proběhl v kostele sv. Šimona a Judy a hlavním bodem programu byla skladba Gloria D dur A. Vivaldiho.
V červnu jsme se zúčastnili Festivalu sborového umění v Jihlavě, kde jsme provedli premiéru cyklu Errree mexické skladatelky Verónica Tapia, která zvítězila ve skladatelské soutěži.
Letní sborové soustředění proběhlo v Novém Městě nad Metují, kde jsme nacvičovali repertoár pro podzimní a vánoční období.
V září proběhl koncert pro společnost Harmonia v prostorách Muzea A. Dvořáka a závěr roku patřil vánočním koncertům. Během vánočního koncertu v Betlémské kapli byla uvedena premiéra nového cyklu koled E. Zámečníka Koledy evropských národů, které se zúčastnil i sám autor a zapsal se nám při této příležitosti do kroniky.

Print this page
Date and time of printing: 25.07.2024 08:07:08
Title: 2002 | FKPS.cz
Source: /en/fotogalerie/2002.html
KONTAKT

FOERSTROVO KOMORNÍ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

Address:

Rostovská 127/11, 101 00, Praha 10

IČO: 003 129 75

Name of bank: FIO Banka

Account number: 2701312030

Bank code: 2010

Reg. MV ČR dne 28. 11. 1990

pod č.j. VSP/1-3347/90-R

Telefon: +420 602 228 545
E-mail: fkps@fkps.cz
This site uses cookies. By staying on this website you agree to their use. Find out more here.